Projecten

Om u een beeld te geven van de werkzaamheden die wij verrichten, tonen wij hieronder enkele foto’s van de door ons uitgevoerde projecten.

 1. Onderhoud watergangen district Raam

  Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Voor meer informatie: zie website van het waterschap www.aaenmaas.nl/maaien Informatie en planning Informatiebrief Antwoordformulier Of mail naar: raam@jvandenbrand.nl

  Bekijk project
 2. Ulvenhouts Voorbos

  Plaats: Ulvenhout Opdrachtgever: Staatsbosbeheer Omschrijving: Uitvoeren van diverse maatregelen die moeten zorgen voor betere milieucondities. Hoofddoelen zijn het voorkomen van verdere verdroging en verzuring en het optimaliseren van het watersysteem. In de huidige situatie is er op bepaalde momenten en locaties teveel water met een verkeerde kwaliteit en komen op plekken ongewenste exoten voor.

  Bekijk project
 3. Wateropgave Opheusden

  Plaats: Ochten Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland Omschrijving: In de rivier de Linge ligt een nevengeul met een lengte van ca. 1800 meter. De kade aan de noordzijde voldoet niet meer aan de eisen om gebruikt te worden als onderhoudspad voor het onderhoud van de Lingen en de nevengeul. De werkzaamheden bestaan uit het afgraven van de kade en een natuurvriendelijke oever […]

  Bekijk project
 4. Herinrichting Groote Molenbeek A73 Oost

  Plaats: Horst aan de Maas – Tienray Opdrachtgever: Waterschap Limburg Omschrijving: Het project betreft de herinrichting van ca. 3 km van de Groote Molenbeek. Het ruimtelijk eindbeeld zal zich na de herinrichting kenmerken als een robuust beekdal met een vrij meanderende beek en beekbegeleidende natuur van broekbossen met her en der open extensieve, moerassige graslanden. Foto’s’ volgen

  Bekijk project
 5. Peelse Loop

  Opdrachtgever: waterschap Aa en Maas Omschrijving: het herinrichten van de Peelse Loop in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas draagt bij aan het realiseren van een meer natuurlijke beekloop. Door het wegnemen an de stuwen en door de bedding te herprofileren naar een smallere en ondiepere bedding neemt de stroming toe. Vissen kunnen daardoor ongehinderd de bovenstroomse delen van […]

  Bekijk project
 6. MDB Stroomlijnen

  Opdrachtgever: Arcadis Omschrijving: om het toekomstig beheer en onderhoud van de uiterwaarden gemakkelijker te maken worden een aantal maatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden zullen bestaan uit het uitgraven van dichtgegroeide waterpartijen, het herstellen van watergangen en oevers, het egaliseren van percelen.

  Bekijk project
 7. Ontkluizing Kabroeksebeek

  Plaats: Horst Opdrachtgever: Waterschap Peel & Maasvallei Omschrijving: Verwijderen van de bestaande overkluizing en deze vervangen voor een u-bak

  Bekijk project
 8. Kavelaanvaarding en natuurbouw Weerijs-Zuid

  Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant Omschrijving: Natuurtechnisch grondwerk, aanbrengen duikers, aanbrengen drainage, bouwen brug, verwerken verharding, verwerken asfalt, terreininrichting, plant- en zaaiwerkzaamheden

  Bekijk project
 9. Herinrichting Loobeekdaal

  Plaats: Merselo/Venray Opdrachtgever: Waterschap Peel en MaasvalleiOmschrijving: natuurtechnisch grondwerkaanbrengen duikersinrichten terrein

  Bekijk project
 10. EVZ Cruijslandse Kreken

  Plaats: Kruisland Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta Omschrijving: Natuurtechnisch grondwerkaanbrengen visstoep en steigerinrichten terrein

  Bekijk project
 11. EVZ Land van Maas en Waal

  Plaats: Gemeente West Maas en Waal en Druten Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Omschrijving: Natuurtechnisch grondwerkaanbrengen duikers, stuwputten, verhardingeninrichten terrein  

  Bekijk project
 12. Herinrichting Groesbeek

  Plaats: Groesbeek Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland Omschrijving: Natuurtechnisch grondwerkaanbrengen duikers, voordenaanleggen vistrapinrichten terrein

  Bekijk project
 13. SBB24 Haterse en Overasseltse Vennen

  Plaats: Gemeente Wijchen en Heumen Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Omschrijving: Natuurtechnisch grondwerkaanbrengen duikers, stuwen en afsluitersaanbrengen beplantinginrichten terrein

  Bekijk project
 14. Herinrichting Leukerbeek

  Plaats: Swartbroek Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei Omschrijving: Natuurtechnisch grondwerkaanbrengen dammen en duikersinrichten terrein

  Bekijk project
 15. Vispassages Neerbeek

  Plaats: Neerbeek Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei Omschrijving: Natuurtechnisch grondwerkaanbrengen houten damwandconstructiesrealiseren vispassages  

  Bekijk project